Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 III Sesja Rady Gminy Kutno (PDF, 2.16Mb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 protokół
2 UCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2024 - 2039. (PDF, 954.92Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
3 UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2023 rok. (PDF, 173.58Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
4 UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kutno za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kutno za rok 2023; (ZIPX, 178.45Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
5 UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2023 rok. (PDF, 169.97Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
6 UCHWAŁA NR IV/22/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. (PDF, 1.03Mb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
7 UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025 (PDF, 1.24Mb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
8 UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”. (PDF, 177.84Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
9 UCHWAŁA NR IV/19/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno za 2023 rok (PDF, 657.59Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-24 uchwała
10 Protokół z II Sesji Rady Gminy Kutno (PDF, 3.08Mb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-19 protokół
11 UCHWAŁA NR IV/22/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. (PDF, 1.15Mb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-19 projekt uchwały
12 UCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2024 - 2039 (PDF, 2.06Mb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-19 projekt uchwały
13 UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2023 rok (PDF, 227.43Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
14 UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kutno za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kutno za rok 2023; (PDF, 169.58Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
15 UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2023 rok (PDF, 221.10Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
16 UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025 (PDF, 1.45Mb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
17 UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”. (PDF, 231.37Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
18 UCHWAŁA NR IV/19/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno za 2023 rok (PDF, 947.02Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
19 UCHWAŁA NR IV/18/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wystąpienia z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY" (PDF, 227.47Kb)
IV Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 projekt uchwały
20 Protokół z I Sesji Rady Gminy Kutno (PDF, 1.44Mb)
I Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-18 protokół
21 UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 RADY GMINY KUTNO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. (PDF, 1.11Mb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-13 uchwała
22 UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025. (PDF, 1.22Mb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-13 uchwała
23 UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (PDF, 246.21Kb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-13 uchwała
24 UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/511/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2024 roku”. (PDF, 262.53Kb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-13 uchwała
25 UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kutno (PDF, 170.15Kb)
I Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-11 uchwała
26 UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. (PDF, 170.72Kb)
I Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-11 uchwała
27 UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji (PDF, 176.38Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
28 UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok (PDF, 868.48Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
29 UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,Centrum" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu. (PDF, 181.13Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
30 UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Kutno uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (PDF, 250.81Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
31 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kutno Pana Michała Łuczaka (PDF, 247.24Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
32 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 174.01Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
33 UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 176.49Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
34 UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 175.84Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
35 UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 177.04Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
36 UCHWAŁA NR II/5/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji (PDF, 175.43Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
37 UCHWAŁA NR II/4/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji (PDF, 175.96Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 uchwała
38 UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. (PDF, 1.46Mb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
39 UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,Centrum" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu. (PDF, 235.83Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
40 UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Kutno uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (PDF, 333.28Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
41 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kutno Pana Michała Łuczaka (PDF, 330.05Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
42 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY KUTNOz dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 225.71Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
43 UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 225.63Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
44 UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 228.97Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
45 UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. (PDF, 227.52Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
46 UCHWAŁA NR II/5/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji (PDF, 228.01Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
47 UCHWAŁA NR II/4/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji (PDF, 227.63Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
48 UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji (PDF, 225.82Kb)
II Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-09 projekt uchwały
49 UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025 (PDF, 1.43Mb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-06 projekt uchwały
50 UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 RADY GMINY KUTNO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok (PDF, 1.39Mb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-05 projekt uchwały
51 UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (PDF, 326.82Kb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-04 projekt uchwały
52 UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/511/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2024 roku” (PDF, 345.42Kb)
III Sesja Rady Gminy Kutno
2024-06-04 projekt uchwały