Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kutno

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
60 - rozwiń Interpelacja w sprawie uprzątnięcia śmieci przy przystankach autobusowych interpelacja Edyta Lewandowska 2024-02-26 2024-03-11
59 - rozwiń Interpelacja w sprawie utwardzenia i wyrównania drogi gminnej w miejscowości Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2024-02-26 2024-03-11
58 - rozwiń Interpelacja w sprawie wykonania bieżących napraw nawierzchni dróg interpelacja Michał Kacprzak 2024-02-20 2024-03-04
57 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych interpelacja Zbigniew Szymański 2024-02-20 2024-03-04
56 - rozwiń Interpelacja w sprawie wprowadzenia prorodzinnego programu interpelacja Michał Kacprzak 2024-02-07 2024-02-19
55 - rozwiń Zapytanie o możliwość zmiany godziny odjazdu autobusu zapytanie Edyta Lewandowska 2024-02-06 2024-02-19
54 - rozwiń Zapytanie o możliwość montażu oświetlenia ulicznego w obrebie numerów 26f - 26y we wsi Bielawki zapytanie Edyta Lewandowska 2024-02-06 2024-02-19
53 - rozwiń Zapytanie o możliwość montażu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bielawki i Stara Wieś zapytanie Edyta Lewandowska 2024-01-31 2024-02-14
52 - rozwiń Zapytanie w sprawie korzystania z programów dotyczących odnawialnych źródeł energii zapytanie Edyta Lewandowska 2024-01-29 2024-02-12
51 - rozwiń Zapytanie w sprawie zakończenia inwestycji dotyczącej wykonania rowu przydrożnego w miejscowości Bielawki zapytanie Edyta Lewandowska 2024-01-16 2024-01-25
50 - rozwiń Zapytanie w sprawie terminu uzupełniania ubytków na drogach gminnych w miejscowości Bielawki zapytanie Edyta Lewandowska 2024-01-11 2024-01-25
49 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyrównania poboczy i przycięcia drzew interpelacja Michał Kacprzak 2023-10-10 2023-10-23
48 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi krajowej nr 92-Adamowice interpelacja Michał Kacprzak 2023-10-10 2023-10-23
47 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Woźniaków interpelacja Anna Strynkiewicz 2023-08-10 2023-08-24
46 - rozwiń Zapytanie w sprawie wysokości kosztów całkowitych poniesionych na organizację Odysei Napoleońskiej zapytanie interpelacja zbiorowa 2023-07-27 2023-08-07
45 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy stanu drogi w miejscowości Woźniaków interpelacja Anna Strynkiewicz 2023-05-08 2023-05-18
44 - rozwiń Zapytanie w sprawie dotacji przekazywanych dla przedszkoli interpelacja Edyta Lewandowska 2022-12-29 2023-01-12
43 - rozwiń Zapytanie w sprawie poniesionych kosztów sądowych interpelacja Edyta Lewandowska 2022-12-29 2023-01-12
42 - rozwiń Dotyczy przedstawienia należności z tytułu spraw sądowych w 2022 roku interpelacja Edyta Lewandowska 2022-11-25 2022-12-08
41 - rozwiń Dotyczy wysokości kosztów organizacji I Odysei Napoleońskiej interpelacja Edyta Lewandowska 2022-08-08 2022-08-18
40 - rozwiń Dotyczy kosztów Festynu Rodzinnego zapytanie Edyta Lewandowska 2022-06-15 2022-06-27
39 - rozwiń Dotyczy wywozu śmieci w gminie Kutno zapytanie Anna Strynkiewicz 2022-04-27 2022-05-09
38 - rozwiń Dotyczy postępowań sądowych, w których stroną jest Gmina Kutno zapytanie interpelacja zbiorowa 2022-01-27 2022-02-10
37 - rozwiń Dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2022-01-14 2022-01-26
36 - rozwiń Dotyczy świetlicy wiejskiej we wsi Sieraków interpelacja Edyta Lewandowska 2022-01-14 2022-01-26
35 - rozwiń Dotyczy montażu lampy oświetleniowej we wsi Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2022-01-14 2022-01-26
34 - rozwiń Dotyczy montażu lampy na pętli autobusowej we wsi Sieraków interpelacja Edyta Lewandowska 2021-10-18 2021-10-26
33 - rozwiń Dotyczy poprawy stanu drogi wewnętrznej w obrębie Woźniaków działka ewidencyjna nr 135 interpelacja Anna Strynkiewicz 2021-10-04 2021-10-12
32 - rozwiń Dotyczy udzielenia odpowiedzi na niżej wymienione zagadnienia zapytanie interpelacja zbiorowa 2021-09-10 2021-09-30
31 - rozwiń Dotyczy zamontowania progów zwalniających w miejscowościach Bielawki oraz Stara Wieś interpelacja Edyta Lewandowska 2021-07-12 2021-07-23
30 - rozwiń Dotyczy przeglądu funkcjonowania hydrantów interpelacja Michał Kacprzak 2021-06-28 2021-07-05
29 - rozwiń Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Gnojno interpelacja Michał Kacprzak 2021-05-07 2021-05-19
28 - rozwiń Dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2021-01-28 2021-02-11
27 - rozwiń Dotyczy ustawienia lustra drogowego we wsi Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2021-01-28 2021-02-10
26 - rozwiń Dot. zalewania posesji od nr 6 do nr 10 w miejscowości Adamowice. interpelacja Michał Kacprzak 2020-11-06 2020-11-19
25 - rozwiń Droga Stara Wieś - Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2020-02-06 2020-02-17
24 - rozwiń Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Bielawki interpelacja Edyta Lewandowska 2019-12-10 2019-12-19
23 - rozwiń Zmiana kursu autobusu szkolnego interpelacja Edyta Lewandowska 2019-09-04 2019-09-13
22 - rozwiń Wiaty przystankowe interpelacja Edyta Lewandowska 2019-09-03 2019-09-17
21 - rozwiń Przejazd kolejowy - Kotliska interpelacja Edyta Lewandowska 2019-07-05 2019-07-09
20 - rozwiń Montaż lustra drogowego we wsi Woźniaków interpelacja Anna Strynkiewicz 2019-06-27 2019-07-03
19 - rozwiń Remonty dróg w miejscowości Krzesin i Krzesinówek interpelacja Jadwiga Wasiak 2019-04-09 2019-04-23
18 - rozwiń Tablice informacyjne z numerami posesji interpelacja Jadwiga Wasiak 2019-03-29 2019-04-09
17 - rozwiń Zmiana trasy autobusu linii nr 12 interpelacja Anna Strynkiewicz 2019-03-25 2019-03-28
16 - rozwiń Likwidacja przychodni NZOZ PROFILAKTYKA MEDYCZNA w Kutnie interpelacja Anna Strynkiewicz 2019-03-25 2019-04-09
15 - rozwiń Ustawienie kosza na śmieci przy pętli autobusowej w Sierakowie interpelacja Edyta Lewandowska 2019-03-26 2019-03-27
14 - rozwiń Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu parku w Bielawkach interpelacja Edyta Lewandowska 2019-03-26 2019-04-09
13 - rozwiń Poprawa stanu drogi gminnej w Woźniakowie interpelacja Anna Strynkiewicz 2019-03-07 2019-03-21
12 - rozwiń Zwiększenie ilości hydrantów w Woźniakowie interpelacja Anna Strynkiewicz 2019-03-07 2019-03-15
11 - rozwiń Wycinka krzaków i naprawa drogi gminnej w miejscowości Sieraków interpelacja Edyta Lewandowska 2019-02-28 2019-03-14
10 - rozwiń Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest interpelacja Edyta Lewandowska 2019-02-28 2019-03-08
9 - rozwiń Wymiana znaków drogowych interpelacja Jolanta Słomińska 2019-02-25 2019-03-08
8 - rozwiń Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Gołębiewek Nowy interpelacja Jolanta Słomińska 2019-02-25 2019-03-08
7 - rozwiń Wiata przystankowa w miejscowości Gołębiewek Nowy interpelacja Jolanta Słomińska 2019-02-25 2019-03-08
6 - rozwiń Koncepcja budowy parkingu przy SP w Gołębiewku Nowym interpelacja Jolanta Słomińska 2019-02-25 2019-02-27
5 - rozwiń Przyśpieszenie dokumentacji dotyczącej realizacji wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary interpelacja Jolanta Słomińska 2019-02-25 2019-02-26
4 - rozwiń Maszt transmisyjny interpelacja Antoni Jóźwiak 2019-02-06 2019-02-11
3 - rozwiń Program Czyste Powietrze interpelacja Edyta Lewandowska 2019-01-30 2019-02-05
2 - rozwiń Paczki żywnościowe dla rodzin interpelacja Edyta Lewandowska 2019-01-30 2019-02-06
1 - rozwiń Sterylizacja zwierząt interpelacja Edyta Lewandowska 2019-01-30 2019-02-05