Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kutno

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KUTNO

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KUTNO

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Opiniowanie skierowanych do Rady Gminy skarg na działalność Wójta Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Opiniowanie składanych do Rady Gminy wniosków i petycji

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Lewandowska 0przewodniczący
Barbara Tomczak członek
Sylwester Wójkowski członek