Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kutno

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KUTNO

Zakres działania i skład komisji.

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KUTNO

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjne Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy , Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Jednostek Pomocniczych Gminy

Rozpatrzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań  z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia gminy, zaopiniowanie wykonania budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Przybysz członek
Anna Strynkiewicz 0przewodniczący
Jadwiga Wasiak członek
Sylwester Wójkowski członek