Przejdź do treści

Karolina Zajączkowska

Zdjęcie: Karolina Zajączkowska
Zdjęcie: Karolina Zajączkowska

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
6, zdobyte głosy: 100
Kontakt k.zajaczkowska@gminakutno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA REWIZYJNA stała 2024-05-16
2 KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA I KULTURY stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-06 12:41:04 Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Kutno III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 12:50:50 UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/511/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2024 roku” III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 12:56:41 UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 13:09:09 UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025 III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 13:25:03 UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. III Sesja Rady Gminy Kutno za