Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Data posiedzenia
27-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Kutnie ; ul. Wincentego Witosa 1 ; 99-300 Kutno

Porządek obrad