Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zbigniew Szymański

Zbigniew Szymański

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 27.09.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-09-27 przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Kutno z dn. 29 sierpnia 2019 r. Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Kutno, a nie będących drogami publicznymi Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XI za
2019-10-28 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 września 2019 r. Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny, części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok Sesja nr XII przeciw
2019-10-28 uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kutno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 Sesja nr XII za
2019-11-25 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok Sesja nr XIII przeciw
2019-11-25 uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kutno Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XIII przeciw
2019-11-25 Głosowanie w sprawie wycofania projektów uchwał nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XIII za
2019-11-25 Zmiana porządku obrad poprzez wykreślenie punktu nr 6 i punktu nr 7 z porządku obrad Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” Sesja nr XIII za
2019-12-02 zmiana porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Kutno – wprowadzenie uchwały nr XIV/115/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-02 uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XIV przeciw
2019-12-02 Wycofanie uchwał nr XIV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-02 zmiana numeru uchwały Sesja nr XIV za
2019-12-02 uchwała nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-23 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie porządku obrad Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Kutno z dn. 25 listopada 2019 r Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/116/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/117/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/118/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/119/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/120/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/121/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/123/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów i części sołectwa Żurawieniec (miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/124/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie i części sołectwa Żurawieniec (miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/125/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny i części sołectwa Stanisławów (miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/126/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów (miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/130/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/131/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/132/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019 /2020 w Gminie Kutno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwala nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/134/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/135/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XV przeciw
2019-12-23 Wycofanie Uchwały nr XV/136/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XV za
2019-12-30 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XVI za
2019-12-30 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XVI wstrzymał się
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółów sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja nr XVI za
2020-01-09 Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 9 stycznia 2020 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwala nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kutno za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwała nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwała nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVIII za
2020-02-28 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/146/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2020 roku” Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/149/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/150/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/152/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XIX za