Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przyśpieszenie dokumentacji dotyczącej realizacji wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Słomińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-26