Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Paczki żywnościowe dla rodzin

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-01-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-06