Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Gołębiewek Nowy

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Słomińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-08