Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Gnojno

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2021-05-07, data przekazania: 2021-05-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kacprzak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-19