Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy ustawienia lustra drogowego we wsi Bielawki

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2021-01-28, data przekazania: 2021-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-10