Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. zalewania posesji od nr 6 do nr 10 w miejscowości Adamowice.

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-11-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kacprzak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-19