Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana kursu autobusu szkolnego

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-13