Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Likwidacja przychodni NZOZ PROFILAKTYKA MEDYCZNA w Kutnie

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Strynkiewicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-09