Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu parku w Bielawkach

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-09