Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenie ilości hydrantów w Woźniakowie

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-03-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Strynkiewicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-15