Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Kutno
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy kutno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-08